طراحی و ساخت قطعات

طراحی و ساخت قطعات

طراحی و ساخت قطعات

محصولات فونیکس (کلیک کنید) شرکت فنی ومهندسی فونیکس با بکارگیری دانش متخصصان واحد مهندسی و ساخت خود توانسته است قطعات مورد نیاز صنایع حیاتی کشور را با برنامه ریزی دقیق در واحد فنی مهندسی طراحی ودر واحد ساخت تولید نماید.در این میان میتوان به تولید برخی از قطعات کلیدی صنایع ریلی،دریایی،نیروگاهی و تجهیزات حفاری اشاره کرد. طراحی محصولات در واحد مهندسی شرکت به دو روش صورت می پذیرد: ۱- استفاده از اطلاعات فنی و نقشه های ساخت کارفرما در روش اول ابتدا نمونه اول (F.A.I) با توجه به مدارک فنی مشتری تولید می گردد. سپس تست های مورد نظر از قبیل بررسی ابعادی با دستگاه های دیجتایزر و CMM و بررسی خواص مکانیکی انجام می شود. در نهایت پس از دریافت تاییدیه نمونه اول، فرآیند تولید انبوه آغاز میگردد. ۲- استفاده از روش مهندسی معکوس در این روش تیم مهندسی فونیکس با مطالعه در خصوص عملکرد قطعه و قطعات مجاور در مجموعه و همچنین بررسی آنالیز مواد و مطالعه مشخصات فنی، با بهره گیری از دستگاه دیجتایزر(اپتیک) فایل ابرنقاط قطعه را با نرم افزارهای طراحی مکانیک مدلسازی می نماید. پس از بررسی و آنالیز دینامیکی و استاتیکی قطعات و آنالیز مواد، نقشه دو بعدی ساخت آماده می گردد. در شرکت فنی و مهندسی فونیکس با توجه به عملکرد و جنس قطعه، انواع قالب های ریخته‌گری و فورج به شرح زیر طراحی و ساحته می شود: الف ) ریخته‌گری ریخته‌گری ماسه (Sand Casting) ریخته‌گری دقیق (Investment Casting) ریخته‌گری ریژه (Permanent Mold Casting) ب) فورج فورج با قالب باز (Open Die Forging) فورج با قالب بسته (Impression Die Forging) به منظور طراحی قالب، ابتدا با توجه به مدل سه بعدی قطعات یا مجموعه های مورد نظر، با در نظر گرفتن فرآیند تولید (ریخته‌گری، فورج) و جنس قطعات، مدل سه بعدی قالب طراحی و پس از آنالیز روندگی ذوب و تحلیل استحکام قالب با نرم افزارهای ProCast و Ansys، طراحی قالب نهایی می گردد. محصولات فونیکس (کلیک کنید)